Строителство

Освен проектиране, фирма „Савекс“ ЕООД извършва и изграждане на водни съоръжения и поддръжка:
  • Изграждане и ремонт на сградни ВиК инсталации
  • Изграждане на помпени станции за дома, за напояване, за отводняване, канализационни
  • Изграждане на фонтани, басейни, плувни зони
  • Гаранционно обслужване – Фирмата поема гаранционно обслужване на изгражданите обекти и доставено оборудване. Тези гаранционни срокове са 12 или 18 месеца в зависимост от гаранционния срок посочен от производителите. За изгражданите от нас обекти гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемно – предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя. Доставката на оборудване се съпровожда с гаранционна карата от съответния производител и списък на оторизираните сервизи.
  • Следгаранционно обслужване – След изтичане на гаранционния срок съгласно договора за изграждане, фирмата предлага и следгаранционно обслужване. Конкретните условия и срокове се договарят по взаимно съгласие на двете страни.
 Ако имате идея, но не знаете точно как да я реализирате – елате при нас. Ние сме Вашият партньор!

cropped-oie_transparent-e1449751287571.png