Дейности

За да предложим на клиентите си пълен инженеринг в областта на водите и изолациите, ние извършваме проучване и анализ на конкретните условия и специфични проблеми. В зависимост от целите, които трябва да се реализират, проучванията могат да бъдат:
  • изясняване на инвестиционното намерение;
  • проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове;
  • инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от спецификата на обекта;
  • геодезически проучвания;
  • технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология – за обекти, при които технологичното решение е определящо;
  • технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант;

cropped-oie_transparent-e1449751287571.png